Året i kulturnämnden – 2019

Mitt första år som kulturnämndsordförande i Region Stockholm har gått mot sitt slut. Det har varit oerhört givande och roligt att få leda kulturnämndens viktiga arbete. Men framförallt tycker jag att Liberalerna i Region Stockholm på ett tydligare sätt har satt kulturen på agendan, inte minst i budgetarbetet. Glädjande är att kulturbudgeten för 2020 får ett ökat anslag jämfört med föregående års budget, varav det mesta av det ökade anslaget går direkt till länets kulturliv.

På årets sista nämndsammanträde beslutades att bevilja verksamhetsstöd till 99 verksamheter om totalt 65 185 000 kronor, vilket är en ökning från föregående år med drygt en miljon kronor. De verksamheter som stöds ska tillsammans omfatta en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder samt ta hänsyn till både spets och bredd. Stödet beviljas för ett, två eller tre år och syftar till att ge kulturaktörer möjlighet till långsiktig planering och utveckling. Exempel på verksamheter som tilldelats stödet är bland annat Tensta konsthall, Cirkus Cirkör och Stiftelsen Judiska museet.

Tidigare under året beviljades Stockholms Konserthus ett nytt fyraårigt verksamhetsstöd. Det ekonomiska stödet uppgår under avtalstiden till 638 miljoner kronor fördelat på fyra år. Liberalerna i Region Stockholm har alltid värnat om det särskilda stödet till Konserthuset. Det musikaliska utbudet, inte minst den Kungliga Filharmonikerna, är av absolut världsklass och profilerar vårt län som kultur- och musikregion.

Även andra former av stödgivning så som projekt- och scenkonststöd har delats ut. Här bör särskilt nämnas projektstöd för kultur och hälsa som ges till kulturaktörer som regelbundet vistas i vården, till exempel sjukhusclowner och musik- och bildterapeuter. I Region Stockholm har konst och kultur sedan länge varit en naturlig del av hälso- och sjukvården, vilket den fortsatt kommer att vara.

Tanken om bildning är, och har alltid varit, central för oss liberaler. Därför är det glädjande att kulturnämnden har antagit en ny regional biblioteksplan för 2020–2023. Det är viktigt att folkbiblioteken ska kunna fokusera på sina kärnverksamheter. Därför lyfts Regionbibliotekets roll i att underlätta för folkbiblioteken i sina verksamheter, till exempel genom att vara ett stöd inom upphandling. Inom ramen för den regionala biblioteksplanen ska även en särskild plan för hur läs- och skrivfrämjande kan stärkas i länet tas fram.

För Region Stockholm är folkhögskolorna och studieförbunden viktiga resurser för invånarnas utveckling och kompetensförsörjning. För att fånga samtidens behov på ett bättre sätt har kulturnämnden påbörjat ett arbete med en ny regional folkbildningsstrategi. Strategin blir ett sätt att tydliggöra folkbildningens betydelse för samhällsutvecklingen. Parallellt med detta arbete ses distriktsstödet till ungdomsorganisationerna över i syfte att främja aktiviteter och möten mellan grupper samt nya aktörer.

Mycket av det som beslutades under året kommer att kräva fortsatt arbete under 2020, inte minst arbetet med den regionala biblioteksplanen och folkbildningen i länet. Därutöver ska en regional idrottstrategi tas fram för att ännu bättre kunna stödja idrottandet i länet. Kulturnämnden kommer att fortsättningsvis svara för olika satsningar inom kulturområdet i form av stödgivning, men även genomföra strukturerade dialoger med det fria kulturlivet och kommunerna.

Genom att inneha ordförandeposten i kulturnämnden kan Liberalerna göra skillnad. Det är ett viktigt uppdrag, särskilt i dagens politiska landskap. Medan andra partier vill skära ner på kulturbudgeten, eller styra kulturens innehåll, värnar Liberalerna den konstnärliga friheten i regionen.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s