Trygg och nära vård med tid för dig

Du ska känna dig trygg med att vården finns där när du behöver den. Jag kämpar för en trygg, nära och jämställd vård utan krångel och köer. En vård med tid för dig. Rösta på Liberalerna i regionvalet och kryssa mig. Jag står som förstanamn på Liberalernas regionlista i Stockholms stad. Mina viktigaste frågor är:

Trygg och nära vård. Det ska vara lätt och gå snabbt att få tid i vården. Du ska kunna lista dig hos en personlig husläkare som tar ansvar och samordnar din vård.

Bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen.Fler specialistsjuksköterskor och bättre villkor för vårdpersonalen kapar vårdköer och gör att vi kan öppna 200 fler vårdplatser.

Rädda närakuterna. Andra partier vill lägga ner närakuterna somavlastar akutsjukhusen och gör det enklare för dig när du behöver vård snabbt. Jag vill rädda närakuterna och öppna nya i Bromma, Skärholmen och Dalen.

Kvinnor och män ska ha lika bra vård. Sjukdomar som bara drabbar kvinnor måste prioriteras högre. Förlossningsvården ska alltid vara trygg.

Mer information:

stockholm.liberalerna.se/liberaler/cecilia-elving/

www.facebook.com/ceciliaelvingliberal/

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Jag kandiderar till regionen 2022

Jag kandiderar till regionfullmäktige i Stockholm eftersom jag vill vara med och göra skillnad. Jag hoppas få förnyat förtroende för att arbeta för en trygg och modern vård, en pålitlig kollektivtrafik och ett blomstrande kulturliv. Jag är politiskt engagerad för att jag hatar orättvisor och vill se ett Sverige som gör det möjligt för alla, oavsett bakgrund och kön, att förverkliga sina drömmar. Kampen för mer frihet och mer liberal feminism går som en röd tråd genom mitt politiska engagemang.

Sedan jag kom in i regionen 2014 har jag arbetat för att kvinnor och män ska ha lika bra vård, för en tryggare förlossningsvård och barnsjukvård och för att vården ska vara lika bra oavsett var du bor eller var du är född. Liberalismen behövs som mest där ofriheten är som störst. Jag har också arbetat med vårdens organisering och framtida utmaningar som gruppledare för L Sjukvårdsstyrelse Stockholm-Ekerö och som ordförande för Långtidsutredningen för framtidens hälso- och sjukvård 2040.

Vi stockholmare har i stora delar en fantastisk vård, men det finns mycket som måste bli betydligt bättre. Viktigast är att få till bättre villkor för vårdpersonalen och ett bättre ledarskap i vården. Fler sjuksköterskor öppnar vårdplatser och kapar vårdköer. Det är också centralt att vi tar tillvara på den tillgänglighet och valfrihet som digitaliseringen av vården har inneburit. Moderniseringen av vården måste fortsätta och du ska kunna välja hur vården möter dig.

Liberalerna har ordförandeskapet i två av regionens nämnder och jag har det fina uppdraget att få leda en av dem; kulturnämnden. Det är ett fantastiskt roligt och lärorikt uppdrag och jag är stolt över allt vi har fått igenom för konst och kultur, föreningsliv och folkbildning denna mandatperiod.

Det kommer att bli tufft att fylla tomrummet efter stjärnor som Anna Starbrink och Daniel Forslund i valrörelsen. Det är utmärkt vi är så många kompetenta regionkandidater som deltar i provvalet och jag önskar alla lycka till. Till dig som har rösträtt i provvalet: Jag vill vara en del i det nya ledarskapet för Liberalerna i Region Stockholm. Kontakta mig gärna om du har några frågor om min kandidatur! Jag hoppas på ditt förtroende och din röst.

20191008 Foto: Magnus Fröderberg/Liberalerna

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Kompetens och erfarenhet ska synas i lönekuvertet även för kvinnor som jobbar inom vård och omsorg

De undermåliga arbetsvillkoren i välfärden påverkar hela samhällets trygghet. Även i kvinnodominerade yrken ska det finnas drägliga arbetsförhållanden och gå att göra karriär och tjäna pengar på sin kompetens. Engagemang, erfarenhet och vidareutbildning måste synas i lönekuvertet. Om skriver jag med bland annat Lina Nordquist (L).

  • Sunda och hållbara arbetsplatser
  • Mer individuell lönesättning
  • Satsningar på bättre ledarskap
  • Goda möjligheter att byta arbetsgivare

Länk till hela artikeln finns här.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Vi får inte svika de könsstympade flickorna och kvinnorna

Så länge flickor könsstympas i Sverige krävs det tydligare handling från politikens och myndigheters sida. Om detta skrev och pratade jag och Juno Blom på Internationella Flickdagen.

Kvinnlig könsstympning är en uråldrig tradition som innebär att delar av könsorganet tas bort eller skadas, oftast utan bedövning. Det är ett ohyggligt övergrepp som inte får den uppmärksamhet det förtjänar i Sverige. Det innebär ett oacceptabelt svek mot de flickor här som lever med de livslånga konsekvenserna.

Tiotusentals flickor och kvinnor i Sverige har utsatts för könsstympning och de har svårt att få hjälp. Tystnadskulturen är stor och så även okunskapen i vården. Därför behöver vi fler specialistmottagningar och bättre vård samt riktade insatser mot redan könsstympade. I asylprocessen behöver vi ställa frågor och ge information om barns rättigheter med tydligt fokus på antiagalagstiftning, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning både till vårdnadshavare och barn redan vid mötet med Migrationsverket. Vi behöver en ny kartläggning av könsstympningen då den tidigare bygger på bristfälliga och snart 10 år gamla data. Vad som är verkligen viktigt är en sammanhållen, nationell strategi för det förebyggande och attitydförändrande arbetet. Strategin behöver bredda och fördjupa kunskapen om könsstympning och könsstympningens konsekvenser inom hälso- och sjukvård, skola, socialtjänst, rättsväsendet och migrationsverket.

Sammantaget behöver vi öka kunskapen, hjälpa de drabbade och arbeta förebyggande för att inga fler flickor ska utsättas för ett livslångt lidande. Läs artikeln av mig och Juno här.

Vi gjorde även en kort film som du kan se här.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Stöd Afghanistans flickor och kvinnor

Afghanistans flickor och kvinnor får inte glömmas bort! Här är mitt tal från en demonstration på Norrmalmstorg den 27 augusti arrangerad av Varken Hora eller kuvad tillsammans med ett tiotal kvinnorganisationer och organisationer för mänskliga rättigheter såsom Kvinna till Kvinna, Amnesty m.fl.

Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter

Vi som samlats här idag vi förstår att vi har en uppgift. 

Vi kommer aldrig att stillatigande titta på när kvinnor och flickors rättigheter försvinner. 

Vi kommer aldrig att acceptera att 20 års försiktiga framsteg raseras.

Att drömmen om demokrati, om mänskliga fri- och rättigheter slocknar. 

Talibanerna terrorvälde är på väg att återinrättas. Deras PR kuppar och vaga uttalanden om att värna kvinnors rättigheter står bjärt i kontrast mot de fruktansvärda bilder och rapporter som nu kommer. 

Berättelser om bestraffningar med piska för kvinnor på offentlig plats, enbart för att de har befunnit sig utomhus utan sällskap av en man. 

Av världens alla vidriga regimer och ideologier står talibanerna och deras sharialagar ut med sitt extrema kvinnohat.

Den sorg, desperation, förödmjukelse, och skräck som Afghanistans befolkning, och särskilt dess kvinnor och flickor känner just nu ska ingen behöva känna.

Vi som samlats här idag vi förstår att vi har en uppgift. 

Vi behöver gemensamt se till att flickor och kvinnors situation i Afghanistan aldrig glöms bort.

Vi behöver gemensamt se till att flickor och kvinnor ges möjlighet till skydd genom kvotflyktingsystemet.

och vi behöver gemensamt se till att biståndspolitiken och utrikespolitiken blir feministisk på riktigt.

Vi har samlats här idag för att visa vårt stöd. Men också för att visa vår beslutsamhet. 

Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter.

Lämna en kommentar

Under Feminism, Jämställdhet, Liberalerna, Mänskliga rättigheter, Politik, Rättssäkerhet, Uncategorized

Bolagsbildning för ett nytt produktionscentrum för film och TV i Stockholmsregionen

DN filmI många år har diskussioner förts mellan Region Stockholm och Stockholms stad om ett närmare samarbete kring film i Stockholmsregionen. Samtalen intensifierades under 2019 och 2020 – och i juni i år beslutade Region Stockholms kulturnämnd om en bolagsbildning avseende produktionscentrum för film och TV. Det regionägda bolaget ska efter sommaren ingå ett samarbetsavtal med staden som säkrar och främjar den gemensamma satsningen. På detta sätt utvecklar vi en form för att nyttja våra gemensamma resurser på ett optimalt sätt; en omfördelning på totalt 15 miljoner kr – 7,5 miljoner kr från respektive part – kommer att göras till det nya filmbolaget. Ambitionen är dock att andra aktörer – låt det vara kommuner eller privata aktörer – ska få komma in, vilket i sådant fall innebär utökade resurser.

Den gemensamma filmsatsningen mellan regionen och staden innebär att en viktig sektor förstärks och bidrar därmed till att filmbranschens kreatörer väljer Stockholmsregionen som inspelningsplats. Under en alldeles för lång tid har vi kunnat se hur svensk filmproduktion ägt rum utanför Stockholmsregion – trots att de i många fall skildrar Stockholmsmiljöer – till följd av mer gynnsamma förutsättningar. Det vill vi ändra på! 

Mer konkret innebär beslutet att kulturnämnden i Region Stockholm föreslår regionfullmäktige att ombilda ett vilande bolag till Landstingshuset i Stockholm AB till produktionscentrum för framförallt långfilmer och TV-serier. Bolaget kommer att vara helägt av Region Stockholm och ett samarbetsavtal med Stockholms stad ska tas fram för den gemensamma satsningen. Bolagets uppdrag är att stödja och investera i produktion av film och TV-serier i Stockholmsregionen i samverkan med länets kommuner, andra närliggande regioner och det privata näringslivet. Målsättningen är att bolaget ska vara igång efter årsskiftet, dvs. i början av 2021.

För att satsningen ska bli optimal krävs dock att statliga produktionsincitament för film införs. Sverige är ett av få länder i Europa som inte har det, vilket innebär att svenska och utländska filmproduktioner väljer andra länder som inspelningsplats. Filmen är en av vår tids viktigaste konstformer och fyller ett viktigt syfte i sig självt – men den bidrar även till innovation och utveckling och stimulerar besöksnäringen. I Stockholmsregionen finns många talanger och berättelser som bara väntar på att få möta en publik. Ett införande av produktionsincitament för film skulle följaktligen gynna många delar av samhället.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Året i kulturnämnden – 2019

Mitt första år som kulturnämndsordförande i Region Stockholm har gått mot sitt slut. Det har varit oerhört givande och roligt att få leda kulturnämndens viktiga arbete. Men framförallt tycker jag att Liberalerna i Region Stockholm på ett tydligare sätt har satt kulturen på agendan, inte minst i budgetarbetet. Glädjande är att kulturbudgeten för 2020 får ett ökat anslag jämfört med föregående års budget, varav det mesta av det ökade anslaget går direkt till länets kulturliv.

På årets sista nämndsammanträde beslutades att bevilja verksamhetsstöd till 99 verksamheter om totalt 65 185 000 kronor, vilket är en ökning från föregående år med drygt en miljon kronor. De verksamheter som stöds ska tillsammans omfatta en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder samt ta hänsyn till både spets och bredd. Stödet beviljas för ett, två eller tre år och syftar till att ge kulturaktörer möjlighet till långsiktig planering och utveckling. Exempel på verksamheter som tilldelats stödet är bland annat Tensta konsthall, Cirkus Cirkör och Stiftelsen Judiska museet.

Tidigare under året beviljades Stockholms Konserthus ett nytt fyraårigt verksamhetsstöd. Det ekonomiska stödet uppgår under avtalstiden till 638 miljoner kronor fördelat på fyra år. Liberalerna i Region Stockholm har alltid värnat om det särskilda stödet till Konserthuset. Det musikaliska utbudet, inte minst den Kungliga Filharmonikerna, är av absolut världsklass och profilerar vårt län som kultur- och musikregion.

Även andra former av stödgivning så som projekt- och scenkonststöd har delats ut. Här bör särskilt nämnas projektstöd för kultur och hälsa som ges till kulturaktörer som regelbundet vistas i vården, till exempel sjukhusclowner och musik- och bildterapeuter. I Region Stockholm har konst och kultur sedan länge varit en naturlig del av hälso- och sjukvården, vilket den fortsatt kommer att vara.

Tanken om bildning är, och har alltid varit, central för oss liberaler. Därför är det glädjande att kulturnämnden har antagit en ny regional biblioteksplan för 2020–2023. Det är viktigt att folkbiblioteken ska kunna fokusera på sina kärnverksamheter. Därför lyfts Regionbibliotekets roll i att underlätta för folkbiblioteken i sina verksamheter, till exempel genom att vara ett stöd inom upphandling. Inom ramen för den regionala biblioteksplanen ska även en särskild plan för hur läs- och skrivfrämjande kan stärkas i länet tas fram.

För Region Stockholm är folkhögskolorna och studieförbunden viktiga resurser för invånarnas utveckling och kompetensförsörjning. För att fånga samtidens behov på ett bättre sätt har kulturnämnden påbörjat ett arbete med en ny regional folkbildningsstrategi. Strategin blir ett sätt att tydliggöra folkbildningens betydelse för samhällsutvecklingen. Parallellt med detta arbete ses distriktsstödet till ungdomsorganisationerna över i syfte att främja aktiviteter och möten mellan grupper samt nya aktörer.

Mycket av det som beslutades under året kommer att kräva fortsatt arbete under 2020, inte minst arbetet med den regionala biblioteksplanen och folkbildningen i länet. Därutöver ska en regional idrottstrategi tas fram för att ännu bättre kunna stödja idrottandet i länet. Kulturnämnden kommer att fortsättningsvis svara för olika satsningar inom kulturområdet i form av stödgivning, men även genomföra strukturerade dialoger med det fria kulturlivet och kommunerna.

Genom att inneha ordförandeposten i kulturnämnden kan Liberalerna göra skillnad. Det är ett viktigt uppdrag, särskilt i dagens politiska landskap. Medan andra partier vill skära ner på kulturbudgeten, eller styra kulturens innehåll, värnar Liberalerna den konstnärliga friheten i regionen.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Min inledning av kulturdebatten i budgetfullmäktige

Ordförande, ledamöter, åhörare.

För allt för många barn i vår region ter sig livet som en färdigskriven bok.

Dessa barns frihet att få forma sitt eget liv är kraftigt begränsad.

För andra barn i vår region är livet snarare som ett bibliotek, fyllt av oändliga möjligheter.

Kultur och konst är en fantastisk kraft som kan stärka individer och öka deras frihet och också deras hälsa.

Bildningsresan är den vackraste och mest bestående resa en människa kan göra .

Allt detta arbetar kulturnämnden med.

Varje år når vi ut till mer än 150 000 barn med scenkonstföreställningar som vi subventionerar.

Tidigare idag fick vi höra Sverigedemokraterna beskriva kultursatsningar som ineffektiva. Att varje krona i kulturbudgeten är pengar som tas ifrån sjukvården.

Så ser inte verkligheten ut.

Att säkra allas – och framförallt barns och ungas – tillgång till kultur har inte bara betydelse för individen utan har också stor betydelse för Stockholmsregionens attraktivitet, hållbarhet och utveckling.

I den blågröna budgeten tar vi nu ytterligare kliv framåt för att stärka kulturens roll för den regionala utvecklingen.

Vi stärker Stockholms Konserthus ytterligare för en kunglig filharmonisk orkester i världsklass.

Vi säkerställer ett högkvalitativt kulturliv med både bredd och spets.

Vi utvecklar föreningsliv och folkbildning genom framtagandet av en regional folkbildningsstrategi och en idrottsstrategi för Stockholmsregionen.

Vi fortsätter prioritera konst som skapar välbefinnande för våra patienter, deras anhöriga och vårdens medarbetare – inte minst tack vare den s.k. ”procentregeln”.

Och vi lyfter eftersatta vårdmiljöer med ny konst.

Tillsammans med Stockholms stad utvecklar vi regionen som en filmregion.

När Winston Churchills försvarsminister ville finansiera försvarssatsningar genom besparingar på kulturen lär Winston Churchill ha svarat:

– Vad ska vi då försvara?

Bifall till regionstyrelsens budgetförslag!

 

2019-11-19

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Inför Almedalsveckan och en första tillbakablick på kulturnämnden 2019

I helgen är det dags för årets Almedalsvecka! Jag ser väldigt mycket fram emot att komma dit i rollen som ordförande för Liberala Kvinnor då mitt främsta fokus kommer att vara på frågor som rör jämställdhet. Löpande uppdateringar om min närvaro under Almedalsveckan kommer att finnas på min Facebook och Instagram.

Innan Almedalsveckan och sommaren drar igång på riktigt så vill jag lyfta fram arbetet som kulturnämnden och dess förvaltning i Region Stockholm har åstadkommit under 2019. Förra veckan hade nämligen kulturnämnden sitt sista sammanträde innan sommaren. Sedan mitt tillträde som ordförande för kulturnämnden har det hänt den del intressanta saker på kulturområdet i regionen, och under året har det hittills varit sex nämndsammanträden. Nedan följer därför en redogörelse för några av de ärenden som kulturnämnden har hanterat.

Kulturnämnden har under året svarat för olika satsningarna inom kulturområdet i form av stödgivning, alltifrån verksamhets- och projektstöd till scenkonststöd har delats ut. Särskilt bör nämnas det nya fyraåriga verksamhetsstödet till Stockholms konserthus (se tidigare blogginlägg). Genom kulturnämnden stödjer Region Stockholm årligen Konserthuset som tillhör en av norra Europas mest välrenommerade musikinstitutioner. I centrum av den står den Kungliga Filharmonikerna och Konserthusets musikaliska utbud. Det ekonomiska stödet uppgår under avtalstiden till 638 miljoner kronor fördelat på fyra år. Att ingå ett nytt avtal med Konserthuset har varit ett uttalat kulturpolitisk mål för kulturnämnden och därför är jag extra glad för detta beslut.

Något jag tycker är extra intressant är det särskilda projektstödet ”Projektstöd kultur och hälsa” som syftar till att vårdtagare och anhöriga inom regionfinansierad vård ska erbjudas återkommande kulturverksamhet. Konst och kultur har nämligen en positiv effekt på hälsan och är en naturlig del av regionens vård och omsorg. På området folkhälsa har kulturnämnden även beslutat om stöd till idrotts- och friluftsorganisationer i länet.

Kulturnämnden har sedan tidigare gett dess förvaltning i uppdrag att ta fram en ny regional folkbildningsstrategi i syfte att synliggöra och stärka folkbildningens roll i regionen samt lyfta fram hur folkbildningen kan bidra till en god livsmiljö för regionens invånare. Under 2019 har kulturförvaltningen arbetat aktivt med den nya strategin. I syfte att följa och bistå kulturförvaltningen i dess fortsatta arbete har kulturnämnden beslutat om att ta fram en referensgrupp bestående av ett antal nämndledamöter. Folkhögskolorna och studieförbunden är väldigt viktiga för den regionala utvecklingen, inte minst för kultur- och demokratiutveckling, och inom ramen för strategin ingår även att se över stöden till ungdomsorganisationerna.

Vidare har kulturnämnden ställt sig positiv till en donation av bronskuptur till Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset, NKS. Bronsskulpturen föreställer Astrid Lindgren och är gjord av konstnären är Hertha Hillfon (1921–2013) som tillhör en av 1900-talets främst svenska konstnärer.

Jag ser fram emot det fortsatta arbetet i kulturnämnden under 2019. Exempelvis ska det tas beslut om en ny regional biblioteksplan som handlar om samverkan och utveckling. Den enskildes rätt till bildning är på många sätt en liberal tanke och läsfrämjande är således en viktig verksamhet inom regionen.

Trevlig sommar så länge!

IMG_0203

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Region Stockholm fortsatt stolt finansiär av Konserthusets verksamhet

På dagens kulturnämnd beslutades det om att godkänna ett nytt fyraårigt verksamhetsstöd till Stockholms konserthus. Genom kulturnämnden stödjer Region Stockholm årligen Konserthuset som är en av Europas mest välrenommerade musikinstitutioner. I centrum av Konserthusets verksamhet står Kungliga Filharmonikerna och Konserthusets musikaliska utbud.

Det ekonomiska stödet uppgår under avtalstiden till 638 miljoner kronor fördelat på fyra år, och Region Stockholm är oerhört stolta över att vara långsiktiga finansiärer av Konserthuset. Deras verksamhet bidrar till att profilera vår region med nyskapande musik och fungerar som mötesplats för både nya generationer och äldre musikälskare. Dagens beslut innebär att verksamheten kan fortsätta utvecklas långsiktigt.

Det nya avtalet innehåller till skillnad från förra mandatperioden också nya avsnitt rörande resultatredovisning inom kulturstrategin som syftar till att stärka den kulturella infrastrukturen i regionen. Exempelvis ska resultat av arbete inom kulturstrategins insatsområde som rör ökad tillgänglighet till och deltagande i kulturlivet redovisas.

Jag vill återigen understryka hur glad jag är över dagens beslut som innebär att Konserthuset kan fortsätta utveckla och bedriva sitt arbete. Det sänder även en tydlig signal om att vi som Region uppmuntrar deras ambitioner att hålla en mycket hög konstnärlig nivå och att främja kulturen i länet.

Nedan är en bild på mig och Konserthusets VD och chef Stefan Forsberg från i vintras.

IMG_4683

Lämna en kommentar

Under Konserthuset, Kultur