Jag kandiderar till riksdagen 2018

Jag ställer upp i provvalet till riksdagen eftersom vårt liberala samhälle står inför stora utmaningar och jag vill vara med och göra skillnad. Som förälder oroas jag framförallt av klimathotet, de växande klyftorna och framväxten av parallellsamhällen. Jag vill att mina söner ska få växa upp i ett tryggt och jämställt Sverige fritt från våld.

Som person är jag handlingskraftig, resultatinriktad men också lyhörd och bra på att lyssna. Jag tycker att det behövs mer dialog och mindre polarisering i politiken. Samtidigt är det självklart viktigt att få ut vårt liberala budskap. Jag är en god kommunikatör som fick 900 röster i valet till landstinget 2014. Genom förtroendeuppdrag i bl.a. landstinget, i Liberala Kvinnor och i förbundsstyrelsen i Stockholms län har jag fått vara med och påverka. Nu söker jag ditt förtroende för att få fortsätta det arbetet i riksdagen och kunna arbeta för ett Sverige där alla har friheten att forma sitt eget liv. Där din bakgrund inte avgör din framtid.

Jag är en bred politiker men här beskriver jag några av mina hjärtefrågor och vad jag tror att jag kan bidra med:

 

Integration

Alla i Sverige ska ha samma rättigheter och skyldigheter, och så lika möjligheter som möjligt, oavsett var de eller deras föräldrar är födda. En bättre integration är en av vår tids största utmaningar. Framväxten av parallellsamhällen på allt fler ställen i Sverige är helt oacceptabel. Likaså att allt fler lever under hedersrelaterat våld och förtryck. För en bättre integration krävs mängder av olika satsningar, på språk, utbildning, arbete, bostäder men även på hälsa. I landstinget arbetar jag med hälsosatsningar i Stockholms utsatta områden. Har varit med och utvecklat Liberalernas integrationspolitik både i Stockholms stad och i landstinget. Arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck som styrelseledamot i GAPF, Glöm aldrig Pela och Fadime. Har arbetat med integration i civilsamhället som projektledare och utbildare.

 

Jämställdhet

I mitt Sverige har kvinnor och män lika makt och möjligheter. För att det ska bli verklighet behövs fler kvinnor där makten är och fler män där barnen är. Som ordförande för Liberala Kvinnor i Stockholms län i fyra år drev jag bl.a. frågan om fler icke överlåtelsebara månader i föräldraförsäkringen, samtyckeslagstiftning och arbetade för ett samhälle fritt från mäns våld. Som ledamot i Liberala Kvinnors centralstyrelse var jag med och arbetade för jämställda löner och emot hedersrelaterat våld och förtryck och i landstinget har jag lett arbetet med att utveckla Liberalerna i Stockholms läns landstings jämställdhetspolitik. Är stolt över att jag har fått igenom satsningar i landstinget på jämställd vård och på kvinnors hälsa såsom satsningar på endometrios och förlossningsvård.

 

Utbildning

Klassresan börjar inte i klassrummet, den börjar i förskolan. Förskolan är särskilt viktigt för de barn som inte får så mycket stöd hemifrån. Därför får vårdnadsbidraget aldrig återinföras. Därför måste maxtaxan höjas så att förskolan tillförs mer resurser. Utbildning är grunden för en enskilda individens livsresa men även grunden för Sveriges välstånd. Uppgradera läraryrket och återförstatliga skolan. Lägg mest resurser där de behövs som mest. Förskolan och skolan måste alltid vara trygg för både pedagoger/lärare och barn/elever. Som utbildningspolitisk talesperson för Liberala Kvinnor var jag med och arbetade för en skola som motverkar destruktiva könsroller och där även pojkar lyckas.