I media

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/integration-kraver-bade-ork-och-halsa-22806

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/liberalerna-varden-ska-finnas-narmare-patienten-21231

http://www.tidningen.nu/hotet-mot-abortratten-ar-ett-verkligt-hot/

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/jaemstaelld-vard-aer-vaerd-ett-pris-32086

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/7ly8Xv/ni-forsamrar-kvinnors-makt-over-sina-liv-sd

https://www.dn.se/sthlm/modravardscentraler-drar-tillbaka-kritiserade-bilder/

https://www.dn.se/ledare/inlagg/cecilia-elving-bemotandet-ska-vara-professionellt-och-respektfullt/

https://www.svd.se/skoltjanster-kops-utan-avtal

https://www.svd.se/liberala-kvinnor-stang-de-religiosa-friskolorna

https://www.svd.se/religion-och-skola-behover-hallas-isar

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/yo07r/i-ett-rattssystem-med-jury-hade-inga-sdare-slappts-in-i-domstolen

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/orimligt-att-foeraeldrastoedet-aer-ett-lotteri-23369

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/vi-kraever-krafttag-mot-oskuldskontroller-18968

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/10/16/oskuldskontroll-skal-nog-att-dra-in-legitimationen/

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/02/24/jamstalld-vard-ar-inte-rocket-science/

https://www.dn.se/arkiv/stockholm/kvinnofriden-i-stockholm-galler-inte-for-alla-kvinnor/

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/WL8zwr/gor-det-lattare-for-kvinnor-att-valja-kejsarsnitt

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/infoer-haelsoambassadoerer-i-utsatta-omraden-30479

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/l-flyktingars-haelsa-maste-tas-pa-stoerre-allvar-26195