Inför Almedalsveckan och en första tillbakablick på kulturnämnden 2019

I helgen är det dags för årets Almedalsvecka! Jag ser väldigt mycket fram emot att komma dit i rollen som ordförande för Liberala Kvinnor då mitt främsta fokus kommer att vara på frågor som rör jämställdhet. Löpande uppdateringar om min närvaro under Almedalsveckan kommer att finnas på min Facebook och Instagram.

Innan Almedalsveckan och sommaren drar igång på riktigt så vill jag lyfta fram arbetet som kulturnämnden och dess förvaltning i Region Stockholm har åstadkommit under 2019. Förra veckan hade nämligen kulturnämnden sitt sista sammanträde innan sommaren. Sedan mitt tillträde som ordförande för kulturnämnden har det hänt den del intressanta saker på kulturområdet i regionen, och under året har det hittills varit sex nämndsammanträden. Nedan följer därför en redogörelse för några av de ärenden som kulturnämnden har hanterat.

Kulturnämnden har under året svarat för olika satsningarna inom kulturområdet i form av stödgivning, alltifrån verksamhets- och projektstöd till scenkonststöd har delats ut. Särskilt bör nämnas det nya fyraåriga verksamhetsstödet till Stockholms konserthus (se tidigare blogginlägg). Genom kulturnämnden stödjer Region Stockholm årligen Konserthuset som tillhör en av norra Europas mest välrenommerade musikinstitutioner. I centrum av den står den Kungliga Filharmonikerna och Konserthusets musikaliska utbud. Det ekonomiska stödet uppgår under avtalstiden till 638 miljoner kronor fördelat på fyra år. Att ingå ett nytt avtal med Konserthuset har varit ett uttalat kulturpolitisk mål för kulturnämnden och därför är jag extra glad för detta beslut.

Något jag tycker är extra intressant är det särskilda projektstödet ”Projektstöd kultur och hälsa” som syftar till att vårdtagare och anhöriga inom regionfinansierad vård ska erbjudas återkommande kulturverksamhet. Konst och kultur har nämligen en positiv effekt på hälsan och är en naturlig del av regionens vård och omsorg. På området folkhälsa har kulturnämnden även beslutat om stöd till idrotts- och friluftsorganisationer i länet.

Kulturnämnden har sedan tidigare gett dess förvaltning i uppdrag att ta fram en ny regional folkbildningsstrategi i syfte att synliggöra och stärka folkbildningens roll i regionen samt lyfta fram hur folkbildningen kan bidra till en god livsmiljö för regionens invånare. Under 2019 har kulturförvaltningen arbetat aktivt med den nya strategin. I syfte att följa och bistå kulturförvaltningen i dess fortsatta arbete har kulturnämnden beslutat om att ta fram en referensgrupp bestående av ett antal nämndledamöter. Folkhögskolorna och studieförbunden är väldigt viktiga för den regionala utvecklingen, inte minst för kultur- och demokratiutveckling, och inom ramen för strategin ingår även att se över stöden till ungdomsorganisationerna.

Vidare har kulturnämnden ställt sig positiv till en donation av bronskuptur till Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset, NKS. Bronsskulpturen föreställer Astrid Lindgren och är gjord av konstnären är Hertha Hillfon (1921–2013) som tillhör en av 1900-talets främst svenska konstnärer.

Jag ser fram emot det fortsatta arbetet i kulturnämnden under 2019. Exempelvis ska det tas beslut om en ny regional biblioteksplan som handlar om samverkan och utveckling. Den enskildes rätt till bildning är på många sätt en liberal tanke och läsfrämjande är således en viktig verksamhet inom regionen.

Trevlig sommar så länge!

IMG_0203

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s